Medlemsinformasjon

Kontingentsatser i Rogaland teaterråd

Kontingentsatser for 2019.

Personlig medlemskap «støttemedlem»             Kr. 250,-  Tale og forslagsrett, ikke stemmerett.

Lag med 1-10 medlemmer                                      Kr. 300,-

Lag med 11-20 medlemmer                                    Kr. 600,-

Lag med 21-50 medlemmer                                    Kr. 1000,-

Lag med 51-100 medlemmer                                  Kr. 1300,-

Lag med 101 eller flere medlemmer                      Kr. 1500,-

Kulturskoler                                                               Kr. 1000,-

Er dere et lag som ønsker å bli medlem i Rogaland teaterråd? Betal riktig kontingent til konto 3325 37 53612 så er dere medlem til dere melder dere ut. Utmelding må i så fall skje senest 31/12 det året dere har betalt for.

MEDLEMMER 2019

Lag

 

Ariadnes Tråd, Bente Tone Gahnstrøm

b-ton-ga@online.no

Bjerkreim kulturskule

postmottak@bjerkreim.kommune.no

Blå resept         

ingaks@gmail.com

Brosteinsteateret/Boal UT             

forumbrosteinsteateret@hotmail.com

Fantefølget                                                                  

fantefolge@lyse.net

Haugesund barne- og ungdomsteater       

info@hbu.no

Hjelmeland Teater         

post@hjelmeland-teater.no

Høle Revyteater                                       

raselknu@online.no 

Internasjonalt ungdomsteater

gunnthelink838@gmail.com

Karmøy kulturskole                                      

kirsten.jager.steffensen@karmoy.kommune.no

Lura Revyen                                                 

styret@lurarevyen.no

Lura Ungdomsrevy                                        

tonekalberg@gmail.com

Lyerevyen                                                   

joakim.vagle@kleppnett.no

lyerevyen@gmail.com

Nærbørevyen                                               

Narbo.musikkorps@gmail.com

Revygruppa Løyeblikk                                   

kurt@kjellesviken.no 

Riska Amatør Revy Teater                             

hilde.grotte@gmail.com

Samvirkelaget                                              

trond@inspiratogg.com

Sandeid Ungdomslag                                      

sul@sandeidul.no

Sandnes kommunale revygruppe                       

Guro.karlsen@sandnes.kommune.no

Sauda Revy- og Teaterlag                               

l-a-be@online.no

Stavanger Amatørteater

gunnthelink838@gmail.com

Strand kommune/Strand kulturskole                                          

postmottak@strand.kommune.no

Strand Revylag                                               

strandrevylag@gmail.com

Suldal Ungdomslag                                         

haakon_nerheim@hotmail.com

Sunde og Kvernevik. Teateret mitt               

post@teateretmitt.no

Teaterverkstedet Ganddal                             

kontakt@teaterverkstedet.com

Undheim ShowTeater                                      

post@showteater.no