Innkalling til Årsmøte

Onsdag 28.april 2021 kl. 19.00

Årsmøte blir avholdt digitalt – link kommer med årsmøtepapirer 21.april.

Vi ber om at alle leser vedlagt informasjonskriv.

Påmelding sendes til post@rogaland-teaterrad.no innen 15. april.

Kun påmeldte vil få tilsendt årsmøtetpapirer og invitasjon/link til møtet.

Velkommen!

Author rogaland