Kartlegging av de økonomiske konsekvenser for amatørteatergrupper på grunn av COVID-19 restriksjoner.

0 comments

Vi håper dere kan sette av tid til å svare på dette skjemaet (link nedenfor). Det er for å skaffe en oversikt over tap og utgifter COVID-19 har påført amatørteateret i 2020. Dette er en kartlegging og ikke en tilbakebetalingsløsning.  Skjemaet bygger på Norsk Idrettsforbund sin undersøkelse i sine lag for 2020. Organiseringen av tilbakebetaling […]