Kurs i forbindelse med årsmøtet 18. april 2020

Informasjon om kurs

Kurs 1: Introduksjonskurs i Forumteater ved kursholder Trine Abbedissen

Dette kurset er ment som en introduksjon til forumteater, og passer for de som kan lite om forumteater fra før, men alle er selvsagt velkomne til denne spennende teaterformen. 

Hovedprinsippet i forumteater er å utforske ulike problemstillinger/scene ved å bruke publikum sine innspill. Fortrinnsvis med handling og få ord. Vi vil utforske og prøve å endre spillet mot en alternativ og positiv løsning. Poenget er å vise at det finnes flere alternativer til løsninger, særlig når vi jobber sammen kan vi få frem dette. 

Denne teaterformen kalles også De undertryktes teater, der tilskueren blir aktiv i handlingen og bestemmer hvordan det skal gå videre, ikke forfatteren eller skuespilleren. I forumteater ser tilskuerne at det er mulig å forandre virkeligheten.

Kurs 2: Sangteknikk og stemmebruk ved Marianne Mæland Rettedal

Kl. 13:00: 

Oppvarming 

Pust

Støtte

Div. øvelser

Sangøkt med fokus på tonedanning, klang og artikulasjon. 

Kl. 15:00

Hver enkelt tar med en tekst som det skal arbeides med. enten talestemme; to, tre linjer hver eller en sang/refreng om man ønsker det

Formidling

Bæreevne i stemmen.

Kl. 16:00  

Enkel taktering. (det å kunne lede en sang)

16:30

repetisjon og oppsummering

Author rogaland