Årsmelding 2018 oppdatert

0 comments

Her finner du årsmeldingen for 2018 og årsmøtepapirene. Disse vil også bli delt ut på årsmøtet. Det har oppstått en feil i regnskapsdelen av årsmeldingen. Det er ikke revisorgodkjent balanseregnskap som har blitt lagt inn og resultatregnskapet har falt ut. Revisorgodkjent regnskap ligger som egen fil og kan lastes ned.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og ledersamling

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og ledersamling

0 comments

Sted: Scandic Forus           Tid: 28.09.19 Kl. 10.00 Vi henstiller til at alle medlemslag stiller med representant på årsmøtet. ALLE medlemmer er velkomne til å delta på ledersamlingen og årsmøtet. Medlemmer som ikke har stemmerett, møter som observatør. Påmelding sendes til post@rogaland-teaterrad.no Påmeldingen må inneholde navn på utsending med stemmerett, navn på vararepresentant og eventuelt navn […]

Invitasjon til kurs

Invitasjon til kurs

0 comments

I forbindelse med ekstraordinært årsmøte i Rogaland teaterråd 28.9.19 inviterer vi til gratis kurs og middag på Scandic Forus. Kurs 1 – Impro/teatersport Kursholder: Trine Abbedissen Kurs 2 – Casting Kursholder: Silje Salomonsen Kursene varer i 3 timer (14.00 – 17.00) Det blir middag med laiv fra kl. 19:30 Det er plass til max 30 […]