Innkalling til ekstraordinært årsmøte og ledersamling

Sted: Scandic Forus           Tid: 28.09.19 Kl. 10.00

Vi henstiller til at alle medlemslag stiller med representant på årsmøtet.

ALLE medlemmer er velkomne til å delta på ledersamlingen og årsmøtet.

Medlemmer som ikke har stemmerett, møter som observatør.

Påmelding sendes til post@rogaland-teaterrad.no

Påmeldingen må inneholde navn på utsending med stemmerett, navn på vararepresentant og eventuelt navn på observatør.

Påmeldingsfrist 27.august 2019.

Tema for ledersamlingen:

«Hvordan jobber Rogaland teaterråd og hva ønsker våre medlemmer at vi skal gjøre for dem?»

Årsmøtepapirer er offentliggjort på www.rogaland-teaterrad.no

Vel møtt!

Mvh

Styret

Author rogaland