Årsmelding 2018 oppdatert

Her finner du årsmeldingen for 2018 og årsmøtepapirene. Disse vil også bli delt ut på årsmøtet.

Det har oppstått en feil i regnskapsdelen av årsmeldingen. Det er ikke revisorgodkjent balanseregnskap som har blitt lagt inn og resultatregnskapet har falt ut. Revisorgodkjent regnskap ligger som egen fil og kan lastes ned.

Author rogaland