Informasjon til alle medlemmer

Informasjon 0 comments

På grunn av teknisk feil mottok aldri Rogaland Fylkeskommune søknad fra Rogaland teaterråd om midler for 2019. Feilen ble ikke oppdaget før i mars, fylket hadde dermed allerede fordelt alle midler til kulturformål for 2019. Dette innebærer at RTR ikke mottar noen midler i år – hverken til drift eller tiltak.

RTR må derfor pr. i dag avlyse alle planlagte arrangementer i 2019.

Styret tar feilen alvorlig og vil umiddelbart opprette rutiner for å sikre at slike feil i ettertid vil bli oppdaget før det er for sent å rette dem opp.

Styret vil gjennom året likevel forsøke å jobbe etter den formålsparagraf som står for RTR, nemlig å jobbe for å fremme scenekunst i Rogaland.

Styret syns dette er ekstra leit fordi det i 2019 også er vårt 40-års jubileum. Dette hadde vi håpet å markere sammen med våre medlemmer. Pr. i dag er også denne markeringen lagt på hold.

Den økonomiske situasjonen vil også begrense vår mulighet til å representere ved premierer og forestillinger. Vi beklager dette!

Årsmøtet, vil bli avholdt den 27.4.2019

Det vil bli avholdt ledersamling før årsmøtet hvor styret vil informere om det arbeidet som blir gjort for å forsøke å få inn midler fra andre steder.

Ledersamling vil også åpne for diskusjon og innspill fra årsmøtedelegatene.

Med vennlig hilsen

Styret

Rogaland teaterråd

Author rogaland